Foreningen


Foreningen
The Garden Studio

 

Vedtægter, se nederst

Alle, der ønsker at være en del af foreningen The Garden Studio, og på den måde støtte en anderledes og kunstnerdrevet kunstscene på Djursland, kan blive medlem.
Det koster 100 kr. om året.

Som medlem har du stemmeret på den årlige generalforsamling.

Du modtager nyhedsbreve, som fortæller om hvad der sker på stedet, og der er beretninger fra nogen af de udstillende og optrædende kunstneres værksteder.

Et par gange om året vil der være særlige arrangementer for medlemmerne.
Det kan være artist-talks, Skt. Hans aften eller fællesspisninger i haven mm.

Ønsker du at blive medlem – send os en mail

 

Bestyrelsen består pr. 25. september 2023 af:


Formand:
Klaus Pernov      
Iværksætter, virksomhedsleder, musiker og lysmand

Næstformand:
Ole Husum    
Advokat, Grenå

Thorkild Andresen                    
Tidligere administrativ- og kommunikationsleder for Aarhus Symfoniorkester
Sidder i Bestyrelsen for Det Turkise telt og Limfjordsteateret

Charlotte Mors
Leder af Performing Arts Platform, sidder i Reumert Komiteen

Kasserer:
Pia Elkjær
Billedkunstner, tidl. skolesekretær

Suppleant:
Allan Kartin    

Pensioneret underviser fra Den Europæiske Filmhøjskole og aktiv i støttekredsen om TGS


Revisor suppleant:
Lise Lotte Ebbesen
holistisk massage terapeut                                                                                                                          

Praktisk arbejde på The Garden Studio

Vi arrangerer løbende arbejdsdage (se kalender), hvor forskellige praktiske opgaver bliver løst, og der holdes berigende frokost - eller kaffepauser på terrassen.
Det er festligt og inspirerende at arbejde i flok, og man deltager i den udstrækning og omfang, det er muligt!

Har du særlige kompetencer, vi må have lov at trække på, hører vi meget gerne fra dig!

Har du lyst til at deltage i det praktiske arbejde på The Garden Studio, 
kan du henvende dig til Inger Lenau 
på mail eller telefon 42 92 20 81