Foreningen


Foreningen
The Garden Studio

 

Vedtægter, se nederst

Alle, der ønsker at være en del af foreningen The Garden Studio, og på den måde støtte en anderledes og kunstnerdrevet kunstscene på Djursland, kan blive medlem.
Det koster 100 kr. om året.

Som medlem har du stemmeret på den årlige generalforsamling.

Du modtager nyhedsbreve, som fortæller om hvad der sker på stedet, og der er beretninger fra nogen af de udstillende og optrædende kunstneres værksteder.

Du har gratis entre til haven i den almindelige åbningstid, undtaget de dage hvor der er særlige arrangementer, som koncerter og ferniseringer.

Et par gange om året vil der være særlige arrangementer for medlemmerne.
Det kan være artist-talks, Skt. Hans aften eller fællesspisninger i haven mm.

Ønsker du at blive medlem – send os en mail

 

Bestyrelsen består pr. 18. maj 2022 af:

Formand:
Klaus Pernov      
Iværksætter, virksomhedsleder, musiker og lysmand

Næstformand:
Jakob Vinkler      
Iværksætter og eventmager; har skabt og drevet SMAG i Ebeltoft i mange år, og skaber nu bl.a. tværæstetiske projekter med bordet som scene

Ole Husum    
Advokat, Grenå

Anna Ebbesen    
Tidligere kreativ direktør fra Kvadrat

Cecilie Vincentz     
Fotograf og aktiv i støttekredsen. Står for Cafeen på TGS

Suppleant:
Allan Kartin    
Pensioneret underviser fra Den Europæiske Filmhøjskole og aktiv i støttekredsen om TGS

Tilforordnet Kasserer:
Pia Elkjær      
Billedkunstner og tidl. skolesekretær

Praktisk arbejde på The Garden Studio

Vi arrangerer løbende arbejdsdage (se kalender), hvor forskellige praktiske opgaver bliver løst, og der holdes berigende frokost - eller kaffepauser på terrassen.
Det er festligt og inspirerende at arbejde i flok, og man deltager i den udstrækning og omfang, det er muligt!

Har du særlige kompetencer, vi må have lov at trække på, hører vi meget gerne fra dig!

Har du lyst til at deltage i det praktiske arbejde på The Garden Studio, 
kan du henvende dig til Inger Lenau 
på mail eller telefon 42 92 20 81